Projeler

SharpSurgeon klasik eğitim yöntemlerine yeni bir bakış getirmeyi ve cerrahi eğitim kavramını geliştirip değiştirmeyi amaçlamaktadır

SharpSurgeon

NOYA Girişim, Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin ilk büyük projesi olan SharpSurgeon klasik eğitim yöntemlerine yeni bir bakış getirmeyi ve cerrahi eğitim kavramını geliştirip değiştirmeyi amaçlamaktadır. Yine şirket bünyesinde geliştirilen INDOTEM (İnsan vücudundaki dokuların cerrahi cihazların temasına verdikleri tepkinin dijital ortamda emülasyonu) altyapısını kullanarak, omurga üzerinde yapılan ameliyatları, tanımlanacak akış ve akış kurallarına uygun şekilde emüle edecek olan bir yazılımın hazırlanması hedeflenmektedir. Ortaya çıkacak yazılım, cerrahi eğitimlerde önemli detayları kullanıcılara ezberletmeyi ve bir ameliyat ve ameliyat ortamı hafızası oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin başlatılma gerekçeleri ise cerrahi eğitim kalitesinin yükseltilmesi, uygun maliyetlerle eğitim fırsatlarının yaratılması, cerrahi eğitimdeki gelişimin, performansın daha ölçülebilir hale getirilmesi, cerrahi eğitim alan tıp öğrencilerin bilgi, beceri ve tecrübelerinin yükseltilmesi gibi sonuçların mümkün olabilmesi için gereken programlara bir temel direğinin yaratılmasıdır. .


www.sharpsurgeon.net

Aramada kaydedilen veri, insanın yürüme biçimi ve ayakta duruş şekli değerlendirilerek işlenir

ScolioDetect

ScolioDetect kızılötesi ışıma ile derinliği algılayan bir cihaz ve alınan veriyi değerlendiren bir yazılımdan oluşur. Ucuz ve kolay taşınabilen bu sistem ile yapılacak tarama sayesinde çocuklarda ve gençlerde skolyoz olasılığı araştırılır. Aramada kaydedilen veri, insanın yürüme biçimi ve ayakta duruş şekli değerlendirilerek işlenir. İşlenen verinin, daha önce kaydedilmiş normal değerlerle karşılaştırılarak skolyoz ihtimali değerlendirilmesinde kullanılması mümkün olabilecektir. Scolio Kinect henüz hardware test aşamasındadır.

INDOTEM: İnsan vücudundaki dokuların cerrahi cihazların temasına verdikleri tepkinin dijital ortamda emülasyonu

İNDOTEM

İNDOTEM, cerrahi eğitimi geliştirmek için dijital teknolojinin kullanımı amaçlı uygulamalarda yapı taşı olarak kullanılmak üzere geliştirilecek bir yazılımdır. Bu yazılım, insan vücudunda bulunan kemik, kas, damar gibi yapıların ve cerrahi cihazların bu dokularda oluşturdukları yapısal değişikliklerin dijital olarak modellenmesini amaçlamaktadır. Bu tepkilerin doğru ve gerçek zamanlı olarak modellenmesi gerçekleştiğinde, INDOTEM kullanarak geliştirilecek yazılımlarla cerrahi eğitim alacak olan her düzey hekimin çeşitli cerrahi müdahaleleri, kadavraya ihtiyaç duymadan, sınırsız defa tekrarlayabilmesi ve gerekli el alışkanlıklarını kazanabilmesi mümkün olacaktır.

TÜM SORULARINIZ
İÇİN BİZE ULAŞIN